Leather & care


Străbuna chooses only the top quality materials for every item made. Each product is unique and designed in our workshop in Romania.

The leather is treated both naturally and chemically. It is normal if there are small imperfections in leather (natural marks).

Keep away from objects that can cause scrapes, burns, perforation or any physical action likely to damage it.

After each use, the bag/backpack/belt/wallet must be cleaned on the surface with a soft, damp cloth, dried at the room temperature and must be stored in an airy place, away from humidity. Storage in original box and away from light will limit the oxidation of materials (leather and metal accessories).

Avoid storing near heat sources and exposure to sunlight or pressure. This can cause the discolouration of the product.

It’s recommended cleaning the metallic surfaces of the products with a dry cloth, in order to prevent oxidation.

If not used for a while, products will be kept in original boxes, away from sunlight, dust or heat. Do not store the products in cramped spaces with other objects above them (a heavyweight who will press for a long time on the leather surface of a backpack will make them wear out, even if the products are stored and not worn).

Do not use on leather products, or near them: spray, acetone, acid, oil, benzene, insecticides, etc.


Îngrijirea produsului


Străbuna alege numai materialele de cea mai bună calitate pentru fiecare articol realizat. Fiecare produs este unic, realizat în atelierul nostru din România.

Pielea este tăbăcită atât în mod natural cât și chimic. Este normal să existe mici imperfecțiuni în piele (semne naturale).

Feriţi produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acţiune fizică de natură să-l deterioreze.

După fiecare utilizare, geanta/rucsacul/cureaua/portofelul se curăţă pe faţa exterioară cu o cârpă moale, uşor umezită, uscându-le la temperatura camerei, şi se depozitează într-un loc ferit de umezeală, bine aerisit. Depozitarea în cutia originală, în locuri ferite de lumină va limita oxidarea materialelor (piele si accesorii metalice).

Evitaţi depozitarea lângă surse de căldură, presiune, sau expunerea la razele solare, ceea ce poate cauza decolorarea produsului.

Pentru suprafeţele metalice ale produselor se recomandă curăţarea frecventă cu o cârpă uscată pentru a preveni oxidarea.

Dacă nu se folosesc o perioadă de timp, produsele se vor păstra în cutiile originale, ferite de soare, praf sau surse de căldură. Nu depozitați produsele în spaţii înghesuite, cu alte obiecte deasupra lor (o greutate mare care va apăsa timp îndelungat pe suprafaţa de piele a unui rucsac îl va uza, chiar dacă stă depozitat şi nu este purtat).

Nu folosiţi pe produsele din piele sau în apropierea acestora spray, acetonă, acid, uleiuri, benzen, insecticid, etc.