Cookie policy

What are cookies?

Cookies are small files that allow the devices used to browse the web (computer, smartphone) to store specific information regarding the device used. The information recorded in cookies is used, for exemple for advertising and statistical purposes and to adapt our websites to your individual needs.

Cookies are installed through a request from a webserver, browser (Internet Explorer, Chrome).

Cookies are completely „passive” (do not contain software, viruses or spyware, and can not access information on the user’s hard drive).

A cookie consists of two parts: the name and the content or the cookie value. The duration of a cookie is determined technically, only the webserver that sent the cookie can access it again when a user returns to the website associated with that web server.

Cookies themselves do not require personal information to be used and, in most cases, do not personally identify internet users.

You can change cookie settings in your web browser. If the settings remain unchanged, cookies will be saved on the device. Changing the cookie settings may limit the functionality of the website.

The Applicability of this Policy:

This Policy applies to the www.culturadestrada.com.

By using this site, you agree to the way we use cookies in accordance with this Use Policy. If you do not agree with our use of cookies, you must properly set your browser settings. Disabling the cookies we use could affect your experience as a user on this site.

The www.culturadestrada.com site uses cookies and other tracking technologies for the following purposes:

 • to help you browse the internet;
 • to assist you in registering your Străbuna Cultură de stradă account, placing your order and managing your shopping cart;
 • to assist you in case you need online support;
 • to analyze how you explore our products and services;
 • to assist in our marketing efforts, including behavioral advertising.

Similarly, in the online environment, there are other sites, personalized pages including third party platforms (such as Facebook or Instagram) and applications accessed or used through such sites, that are operated by Străbuna Cultură de stradă.

Below is a detailed list of cookies we use on our site. Our site is scanned with our cookie scanner on a regular basis, to keep a list as accurate as possible. We classify cookies in the following categories:

 • necessary cookies
 • statistical cookies
 • marketing cookies

Cookies used on www.culturadestrada.com

 1. _ga – culturadestrada.com – GA1.2.1956357882.1544177416
 2. _gid – culturadestrada.com – GA1.2.926661993.1544177416
 3. cookie_notice_accepted – culturadestrada.com – true
 4. mailchimp_landing_site – culturadestrada.com
 5. uncodeAI.css – culturadestrada.com
 6. uncodeAI.images – culturadestrada.com
 7. uncodeAI.screen – culturadestrada.com
 8. uncode_privacy[consent_types] – culturadestrada.com

If you would like to contact us for any of the above details, please contact us using the contact form


Politica Cookies

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fişiere de mici dimensiuni care permit dispozitivelor folosite pentru navigarea pe internet (spre exemplu: calculator, smartphone) să salveze informații specifice cu privire la activitatea pe website când respectivul dispozitiv este folosit. Informațiile stocate în cookie-uri sunt folosite, spre exemplu pentru scopuri de publicitate ori statistice și pentru adaptarea website-ului nevoilor dumneavoastră specifice.

Cookie-urile sunt complet „pasive” (nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existență a unui cookie este determinată tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Puteți schimba setările cookie-urilor în programul de navigare. Dacă setările rămân neschimbate cookie-urile vor fi salvate pe dispozitiv. Schimbarea setărilor cookie-urilor poate limita funcționalitatea website-ului.

Aplicabilitatea acestei Politici:

Această Politică se aplică site-ului www.culturadestrada.com.

Utilizând acest site, sunteți de acord cu modul de utilizare de către noi a cookie-urilor, în conformitate cu această Politică privind utilizarea lor. Dacă nu sunteți de acord cu modul nostru de utilizare a cookie-urilor, trebuie să setați corespunzător setările browser-ului dumneavoastră. Decuplarea cookie-urilor pe care le utilizăm ar putea afecta experiența dumneavoastră ca utilizator pe acest site.

Site-ul www.culturadestrada.com folosește cookie-uri și alte tehnologii de urmărire în următoarele scopuri:

 • pentru a vă ajuta în navigarea pe internet;
 • pentru a vă oferi asistență în înregistrarea la contul Străbuna Cultură de stradă, la plasarea comenzii și gestiunea coșului de cumpărături;
 • pentru a vă asista în cazul în care aveți nevoie de suport online;
 • pentru a analiza modul în care explorați produsele și serviciile noastre;
 • pentru asistență în eforturile noastre de marketing, inclusiv publicitate comportamentală.

Similar, în mediul online, există și alte site-uri, pagini personalizate inclusiv pe platforme ale terțelor părți (cum ar fi Facebook sau Instagram) și aplicațiilor accesate sau utilizate prin asemenea site-uri, care sunt operate de Străbuna Cultură de stradă.

Mai jos este o listă detaliată a cookie-urilor pe care le folosim pe site-ul nostru. Site-ul nostru este scanat cu ajutorul instrumentului nostru de scanare cookie în mod regulat pentru a menține o listă cât mai exactă posibil. Clasificăm modulele cookie în următoarele categorii:

 • cookie-uri necesare
 • cookie-uri statistice
 • cookie-uri de marketing

Cookie-uri utilizate pe www.culturadestrada.com

 1. _ga – culturadestrada.com – GA1.2.1956357882.1544177416
 2. _gid – culturadestrada.com – GA1.2.926661993.1544177416
 3. cookie_notice_accepted – culturadestrada.com – true
 4. mailchimp_landing_site – culturadestrada.com
 5. uncodeAI.css – culturadestrada.com
 6. uncodeAI.images – culturadestrada.com
 7. uncodeAI.screen – culturadestrada.com
 8. uncode_privacy[consent_types] – culturadestrada.com

În cazul în care doriți să ne adresați orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind formularul de contact